Codul de conduită profesională

Codul de conduită profesională AS TV

1. La realizarea și difuzarea programelor proprii ale postului regional de televiziune sub sigla AS-TV; conducerea societății UNDA MIRABIS SRL (care deține Licența acestei televiziuni), cât și conducerea operativă a televiziunii AS-TV, este obligată să respecte în primul rând Legislația actuală din România (cu modificările și actualizările respective) și în mod special Legea Audiovizualului și Reglementările CNA.

Conducerea societății UNDA MIRABIS SRL și a televiziunii AS-TV, pentru realizarea și difuzarea programelor proprii de televiziune angajează personal calificat sau de specialitate în acest domeniu, încheind cu acestea contracte individuale de muncă, sau contracte de colaborare (respectiv, drepturi de autor).

Conducerea societății și a televiziunii AS-TV răspunde în totalitate inclusiv prin activitatea tuturor salariațiilor și colaboratorilor săi, pentru obligația de a respecta, în întreaga sa activitate profesională imparțialitatea, integritatea și obligativitatea, pentru a nu aduce prejudicii de percepție a publicului.

2. Conducerea și personalul angajat nu trebuie să:

–afirme sau să dezvălui public opinia de vot sau să își exprime public sprijinul său în favoarea unui partid sau formațiune politică;

–să susțină sau să avantajeze prin poziție un partid sau o formațiune politică, privind o temă care face obiectul unei dezbateri curente;

–să îndemne la o schimbare în privința vreunei politici publice importante.

3. Nimic din ceea ce face sau spune angajatul nu trebuie să aducă postului AS-TV o reputație proastă.

4. Conducerea și personalul angajat au obligația de a nu face vreo afirmație sau vreun gest care să implice susținerea editorială a postului AS-TV.

5. Emisiuniile politice, economice, sportive etc., se ocupă adesea de probleme publice controversate; Din acest motiv prezentarea evenimetelor, personalul propriu nu trebuie să susțină materiale care să pună la îndoială obiectivitatea sau integritatea postului de televiziune.

6. Orice teme în dezvoltare în afara temelor enunțate (subiecte controversate) nu trebuie să contrazică poziția editorială a AS-TV asupra temei în discuție.

7. Prin emisiunile proprii realizate, televiziunea AS-TV va urmări promovarea cărții și a educației tinerilor, conform necesităților societății.

8. Dispozițille din prezentul cod de conduită se constituie în clauză a contractului individual de muncă sau de colaborare al tuturor angajaților AS-TV, care fac parte din personalul de specialitate sau din cel de conducere.

9. Dispozițiile din prezentul Cod de conduită nu contravin legislației în vigoare și nici nu exclud aplicarea tuturor celorlalte clauze contractuale, norme interne din AS-TV sau legislației în vigoare.

10. Nerespectarea prezentelor dipoziții constituie abatere disciplinară a contractului de muncă și atrage angajarea răspunderii disciplinare și patrimoniale a persoanei vinovate pentru prejudiciul material și/sau moral adus televiziunii AS-TV prin asemenea fapte.

11. În cazul colaboratorilor independenți ai AS-TV, inclusiv al celor care prezintă/moderează emisiuni, având în vedere că nu sunt salariați ai AS-TV, prezentul Cod de conduită urmează să suporte adaptările necesare astfel încât să se constituie într-o anexă la convențiile ce se vor încheia cu aceștia, prevăzându-se în același timp că nerespectarea acestui cod atrage reziliera de către AS-TV a convenției încheiate, cu plata de daune interese pentru prejudiciu material și/sau moral adus televiziunii AS-TV.

Cat de multumit esti de actuala administratie locala?

View Results

Loading ... Loading ...